Palnik dymu » Opis

     Zamontowanie w kotle palnika Wery pozwala na wywołanie zjawiska pirolizy, dotąd kojarzonego z kotłami dużych mocy. 

     Palnik dzieli komorę zasypową kotła na dwie strefy: zasypową; gdzie znajduje się paliwo przez które przechodzi powietrze dostarczane drzwiami zasypowymi oraz tzw. komorę suchą w której w wyniku uzyskania bardzo wysokiej temperatury dopalane są gazy oraz dym już bez udziału utleniacza. Tak wygląda w dużym uproszczeniu działanie naszego rozwiązania.

Pozwala to na maksymalne i efektywne wykorzystanie energii zawartej w węglu.

     Przedstawione poniżej uzyskane parametry spalania osiągnięte przez kocioł naszej produkcji typu Michał o mocy 16kW z zastosowanym palnikiem WERY który zakwalifikował się do 5 klasy potwierdzają ogromne możliwości naszego produktu w walce ze smogiem.