Palnik dymu » Gdzie nie można zamontować palnika?

W tej zakładce będziemy prezentować szkice czy rysunki konstrukcji, gdzie montaż Naszego palnika jest niemożliwy lub efektywność jego pracy będzie na niskim poziomie.

Do tej grupy kotłów, gdzie montaż palnika jest niemożliwy lub znacznie ograniczony są kotły z dolnym spalaniem.