Kotły C.O. » Opis Charakterystyka

Kotły oferowane przez naszą firmę należą do grupy kotłów wodnych niskotemperaturowych przeznaczonych do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania z obiegiem grawitacyjnym systemu otwartego, posiadającym zabezpieczenia zgodne z PN-91/B-02413 przez co nie podlegają rejestracji w rejonowy Urzędzie Dozoru Technicznego. Montaż kotła w układzie zamkniętym jest możliwy tylko i wyłącznie z zastosowaniem zabezpieczeń uniemożliwiających przegrzanie kotła.

Podstawowym paliwem do kotłów Eko-Wery jest węgiel kamienny do celów energetycznych typ 31 lub 32 sortymentu orzech.  Paliwami zastępczymi do opalania kotłów są węgiel brunatny, drewno opałowe z drzew  liściastych o dużej twardości.  

 

Zamontowanie w komorze spalania palnika Wery pozwala na wywołanie zjawiska pirolizy dotąd kojarzonego z kotłami dużych mocy.  Dzięki niemu spaliny wydostające się z kotłów odznaczają się niezwykle niską emisją zanieczyszczeń gazowych. Dodatkowo  eliminuje on dymienie oraz podnosi znacząco efektywność energetyczną urządzenia co przekłada się na oszczędności z tytułu zakupu opału.

Palnik dzieli komorę zasypową kotła na dwie strefy: zasypową; gdzie znajduje się paliwo przez które przechodzi powietrze dostarczane drzwiami zasypowymi oraz tzw. komorę suchą w której w wyniku uzyskania bardzo wysokiej temperatury dopalane są gazy oraz dym już bez udziału utleniacza.