Kotły Biomasa » Opis Charakterystyka

Kotły oferowane przez naszą firmę należą do grupy kotłów wodnych niskotemperaturowych przeznaczonych do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania z obiegiem grawitacyjnym systemu otwartego, posiadającym zabezpieczenia zgodne z PN-91/B-02413 przez co nie podlegają rejestracji w rejonowy Urzędzie Dozoru Technicznego. Montaż kotła w układzie zamkniętym jest możliwy tylko i wyłącznie z zastosowaniem zabezpieczeń uniemożliwiających przegrzanie kotła.

 

Podstawowym paliwem do kotłów  jest biomasa niedrzewna w postaci brykietu (ze słomy, siana, roślin energetycznych: miskantu, ślazowca) o wymiarach min. 20mm, wartości opałowej ~14÷17 MJ/kg i parametrach wg normy EN 14961-6

 

Zamontowanie w komorze spalania palnika Wery pozwala na wywołanie zjawiska pirolizy dotąd kojarzonego z kotłami dużych mocy.  Dzięki niemu spaliny wydostające się z kotłów odznaczają się niezwykle niską emisją zanieczyszczeń gazowych. Dodatkowo  eliminuje on dymienie oraz podnosi znacząco efektywność energetyczną urządzenia co przekłada się na oszczędności z tytułu zakupu opału.

Palnik dzieli komorę zasypową kotła na dwie strefy: zasypową; gdzie znajduje się paliwo przez które przechodzi powietrze dostarczane drzwiami zasypowymi oraz tzw. komorę suchą w której w wyniku uzyskania bardzo wysokiej temperatury dopalane są gazy oraz dym już bez udziału utleniacza.

 

Dostępne moce [kW]: 12, 20, 25, 30, 35, 40.